Školenie Cestovné náhrady

Cieľom seminára je oboznámiť pracovníkov ekonomického oddelenia v dopravnej firme s možnosťami správneho vyplácania cestovných náhrad.

Školenie je určené pre podnikateľov a personalistov, ktorí si chcú prehĺbiť odborné vedomosti. Preberiete si podstatné informácie o cestovných náhradách a súvisiacu legislatívu.

Obsah školenia:
 • Všeobecná charakteristika zákona, úrovne aplikácie zákona,
 • Stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení),
 • Aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra),
 • Osobný rozsah zákona,
 • Účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú),
 • Náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • Náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
 • Náhrady pri vzniku pracovného pomeru
 • Náhrady pri výkone práce v zahraničí najmä v podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)
 • Náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania),
 • Prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty),
 • Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové), dopady zvýšenia stravného pri tuzemskej pracovnej ceste,
 • Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové),
 • Používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní),
 • Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet),
 • Paušalizácia cestovných náhrad,
 • Poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena),
 • Vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie),
 • Splatnosť náhrad,
 • Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 • Náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 • Diskusia
 • Záver

 

Kontakt

ŠKOLSERVIS, spol. s r.o.

Hálova 15
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 818 996
DIČ: 2120480681

  0904 253 500

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Kontaktný formulár